Green Cafe Panel

Stor interesse for vår tredje “Grønn kafe” i Sauda

I begynnelsen av april 2024 arrangerte vi vår tredje "Grønn Kafé” i Sauda, hvor vi delte de siste oppdateringer rundt etableringen av vårt ammoniakkprosjekt, samt den avgjørende rollen grønn ammoniakk spiller i det grønne skiftet. 

Over 120 deltok på kafeen, hvor vi diskuterte neste steg for prosjektet, sikkerhetsanalyser, og den viktige rollen ammoniakk vil ha i dekarbonisering av skipsfarten. 

I løpet av kvelden kunne gjestene lytte til presentasjoner fra: 

  • Håvand Handeland, ordfører i Sauda kommune, som snakket om viktigheten av ny industri for Sauda 
  • Heidi Saua fra Samfunns- og arealplanlegging i Sauda kommune, som informerte om prosessen og fristene for innsending av innspill til reguleringsplanen, som Iverson eFuels sendte inn tidligere i år 
  • Andrew Holmes, Prosjektdirektør for Iverson-prosjektet, presenterte siste status for utviklingen av prosjektet 
  • Ørjan Knudsen fra Gexcon, som ga en god gjennomgang av risikovurderingene de utfører for vårt grønne ammoniakkproduksjonsanlegg 
  • Ghostavo Halawy (Lead Civil- and Construction Engineer) hos Iverson, som presenterte status og utvikling videre for industriområdet på Birkeland 
  • Egil Hystad, leder for kraftsystem i Wärtsilä Norway, som ga en informativ presentasjon om bruk av ammoniakk som et nullutslippsdrivstoff og deres arbeid med å utvikle fremtidige skipsmotorer 

Green Cafe

Arrangementet ble avsluttet med  en paneldebatt med tre representanter fra Sauda Ungdomsråd, som delte sitt engasjement for Saudas fremtid og deres syn på hva er viktig for fremtidig arbeidskraft når de velger arbeidsgiver. 

Vi takker alle som deltok og bidro til arrangementet og ser frem til neste Grønne Kafé! 

Det grønne skiftet skjer i Sauda!