Om oss

Organisasjon

Iverson eFuels AS er et prosjekt ledet av Hy2gen, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Trafigura. Hy2gen er et selskap spesialisert på å designe, bygge og drifte grønt hydrogen og grønne hydrogenbaserte derivater. CIP investerer i energiinfrastruktur og er blant de største fondsforvalterne globalt innen fornybar energi. Trafigura er et av verdens ledende uavhengige handelsselskaper. De nevnte partnerne er klare til å investere i prosjektet i Sauda for å sikre vellykket utvikling og gjøre prosjektvisjon til virkelighet. Et kompetent prosjektteam er etablert for å styre prosjektet gjennom de neste fasene av utvikling og utbygging.

 

 

Prosjektbeskrivelse

Iverson eFuels AS er en internasjonal spydspiss innen storskala produksjon av grønn ammoniakk ved industriell bruk av elektrolyseteknologi på omkring 300 MW. Hydrogen/ammoniakkanlegget skal drives av grønn kraft fra fornybar vannkraft. Basert på denne CO2-frie produksjonsprosessen vil Iverson kunne tilby betydelige volum av grønn ammoniakk til markedet for grønt drivstoff i den maritime sektoren.

Avkarbonisering

Iverson eFuels AS går i spissen for avkarboniseringen av den maritime sektoren ved å gjøre store mengder grønn ammoniakk tilgjengelig. Prosjektet skal som en del av konseptet søke å optimalisere effektiv bruk av kraft og etablere systemer for lokale og regionale sirkulære prosesser.

Neste generasjon fornybar energi

Iverson eFuels AS vil være blant de første grønne ammoniakkanleggene i Europa i større skala, og bidra til en kritisk akselerasjon av avkarboniseringsreisen mot karbonnøytralitet i 2050. I tillegg vil det være en nøkkeldriver for kommersialiseringen av relatert teknologi som kan danne grunnlag for etablering av en hydrogenklynge i Rogalandsregionen – Norges energihovedstad.

Om Iverson eFuels AS

Iverson eFuels AS er etablert for å utvikle, bygge ut og drive produksjon av storskala grønn ammoniakk i Sauda, Norge.

  • Iverson ble grunnlagt i 2022 av Hy2gen, CIP og Trafigura etter en vellykket mulighetsstudie ledet av de tre partene.
  • Iverson-eierne har en bred industriell bakgrunn fra grønn energiindustri, shipping, handel, investeringsprosesser, og vil i fellesskap ha et bredt sett av ressurser å allokere til Iverson for å sikre en vellykket utvikling.
  • Iverson har kontorer i Sauda og Sandnes, Norge.