Om oss

Organisasjon

Iverson eFuels er et prosjekt ledet av Hy2gen, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Trafigura. Hy2gen er et selskap spesialisert på å designe, bygge og drifte grønt hydrogen og grønne hydrogenbaserte derivater. CIP investerer i energiinfrastruktur og er blant de største fondsforvalterne globalt innen fornybar energi. Trafigura er et av verdens ledende uavhengige handelsselskaper. De nevnte partnerne er klare til å investere i prosjektet i Sauda for å sikre vellykket utvikling og gjøre prosjektvisjon til virkelighet. Et kompetent prosjektteam er etablert for å styre prosjektet gjennom de neste fasene av utvikling og utbygging.

 

 

Prosjektbeskrivelse

Iverson eFuels er en internasjonal spydspiss innen storskala produksjon av grønn ammoniakk ved industriell bruk av elektrolyseteknologi på omkring 300 MW. Hydrogen/ammoniakkanlegget skal drives av strøm fra fornybare vannkraftkilder. Basert på denne CO2-frie produksjonsprosessen vil Iverson kunne tilby betydelige volum av grønn ammoniakk til markedet for grønt drivstoff i den maritime sektoren.

Avkarbonisering

Iverson eFuels går i spissen for avkarboniseringen av sektorene som er vanskelig å dekarbonisere ved å gjøre store mengder grønn ammoniakk tilgjengelig. Prosjektet skal søke å optimalisere effektiv bruk av kraft og etablere systemer for lokale og regionale sirkulære prosesser.

Neste generasjon fornybar energi

Iverson eFuels vil være blant de første grønne ammoniakkanleggene i Europa i større skala, og bidra til en mot karbonnøytralitet i 2050 for den maritime sektoren. I tillegg vil det være en nøkkeldriver for kommersialiseringen av relatert teknologi som kan danne grunnlag for etablering av en hydrogenklynge i Rogalandsregionen – Norges energihovedstad.

Om Iverson eFuels AS

Iverson eFuels AS er etablert for å utvikle, bygge ut og drive produksjon av storskala grønn ammoniakk i Sauda, Norge.

  • Iverson ble grunnlagt i 2022 av Hy2gen, CIP og Trafigura etter en vellykket mulighetsstudie.
  • Iverson-eierne har en bred industriell bakgrunn fra grønn energiindustri, shipping, handel, investeringsprosesser, og vil i fellesskap ha et bredt sett av ressurser å allokere til Iverson for å sikre en vellykket utvikling.
  • Iverson eFuels AS har kontorer i Sauda og Sandnes, Norge.