Eramet fjernt sauda ut fjorden

Iverson eFuels AS

Utvikling av grønn industri

Iverson eFuels AS er et norsk, grønt ammoniakkprosjekt basert på industriell bruk av elektrolyse og grønn kraft. Iverson eFuels AS skal produsere grønn ammoniakk som vil føre til langsiktig bærekraft for maritim mobilitet.

Visste du at…

Anlegget er forventet å dekke 15-20 hektar
Området tilsvarer 20-26 fotballbaner

Iverson eFuels AS planlegger investeringer på i overkant av 6 milliarder kroner på anlegget i Sauda

Anlegget vil tilgjengeliggjøre betydelige volum med oksygen og overskuddsvarme som kan benyttes av annen industri, samfunnet i Sauda, eller private husholdninger

Iverson eFuels AS er forventet å kunne tilby 50-100 jobber direkte knyttet til Sauda-anlegget i første fase

Iverson eFuels AS vil produsere mer enn 200.000 tonn grønn ammoniakk per år i første fase – noe som vil utgjøre en av de største grønne ammoniakkanleggene i verden

Iverson eFuels AS vil erstatte fossil drivstoff tilsvarende CO2-utslipp fra 300.000 biler (som hver kjører 10.000 km/år)