org 980a0b4c441f7a27 1625120084000 cropped v2

Om anlegget

Grønn ammoniakkproduksjon i Norge

Iverson eFuels AS er etablert for å utvikle storskala grønn ammoniakkproduksjon i Sauda, Norge. Sammen med lokalsamfunnet bygger vi fremtidens industri. Vi planlegger bygging av et storskala grønt ammoniakkanlegg basert på industriell anvendelse av elektrolyse- og ammoniakkteknologi. Sauda over 100 år med industrihistorie og unik kompetanse som trengs for å utvikle industri for fremtiden. Den globale økonomien trenger en ren og forutsigelig kilde til energi og vårt produkt spiller en viktig rolle i skiftet til anvendelse av ny og grønn energi.

200.000 tonn grønn ammoniakk

Iverson eFuels AS vil bruke fornybare ressurser til å produsere mer enn 200.000 tonn grønn ammoniakk per år. Dette er betraktet som betydelig volumer, men kun en andel av det forventede fremtidige markedet. Produksjonen i prosjektets første fase vil være omtrent 600 tonn per dag, men Iverson eFuels AS planlegger også videreutvikling av kapasitet i prosjektets neste faser. 

Et verdensledende grønt anlegg

Iverson eFuels AS planlegger å investere flere milliarder kroner i prosjektet i Sauda, og det vil utgjøre en av de ledende anleggene for grønn ammoniakk i verden. Det vil være blant de aller første storskala anleggene for grønn ammoniakk. Fabrikken planlegges klar for produksjon i midten av 2027.

Kort om prosjektet:

  • Flere milliarder NOK investert – en betydelig industriell utvikling.

  • Fabrikkens lokasjon er på et industrielt område i Sauda som er nært Statnett sitt anlegg.

  • Anlegget vil ha et omfang tilsvarende omkring 15-20 hektar (som 20-26 fotballbaner)

  • Utbygging starter fra 2024

  • Produksjon er planlagt fra 2027

  • 50-100 jobber er forventet på anlegget direkte.

  • Prosjektet er støttet med 1,8 million kroner av Agenda Vest og 10 millioner kroner av UllaFørre-fondet.

Sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet for samfunnet og ansatte er vår førsteprioritet. Vi har fokus på konsekvensene av våre planer for det lokale miljøet. Anlegget vil bli designet, bygget og operert som et beste-praksis anlegg gjennom bruk av beste tilgjengelige teknologi, materialer, og praksis som imøtekommer alle lokale og nasjonale regulatoriske krav, i tillegg til globale standarder for sikker produksjon, håndtering og lagring av ammoniakk.

Regulatoriske forhold

Ammoniakk blir produsert i store volum globalt der kjent teknologi blir anvendt. Denne produksjonen skjer i tettbefolkede områder og fjerne lokasjoner. I løpet av prosjektplanleggingen i Sauda vil omfattende risikoanalyser og -vurderinger blir foretatt for å identifisere og redusere risiko. Vi har en tett dialog med lokale myndigheter og anlegget drives i henhold til alle regulatoriske krav som stilles til sikkerhet og beskyttelse av mennesker og miljø. Sikkerhetsinstrukser som anvendes er basert på beste praksis og standarder.