Jan Ale

Jan Alne er vår nye rådgiver i kommunikasjon med interessentene på Birkeland

Vi vil gjerne ønske Jan Alne velkommen til teamet vårt som rådgiver, med spesielt fokus på dialog med grunneiere og eksisterende virksomheter på industriområdet på Birkeland.

Jan Alne har blitt en ny tilskudd til Iverson-teamet, hvor han vil spille en aktiv rolle i å sikre effektiv kommunikasjon med interessentene i industriområdet på Birkeland.

Jan har over 40 års erfaring i diverse lederroller, blant annet hos Statkraft og Sauda Vekst. Hege Økland, Daglig leder i Iverson eFuels, understreker viktigheten av Jans erfaring fra andre større utviklingsprosjekt, i tillegg til hans lokalkunnskap, vil være nyttig for prosjektet. "Vi er veldig glad for å ha fått Jan med i teamet vårt. Det er viktig for oss å ha en god dialog med alle som blir berørt av våre planer, og finne gode løsninger sammen med disse. Vi forsterker nå innsatsen vår på dette området", sier Hege.

"Sauda har en stolt industrihistorie som strekker seg over 100 år tilbake i tid, basert på ren og fornybar vannkraft. Etableringen av en grønn ammoniakk fabrikk på Birkeland vil åpne opp for nye muligheter til videreutvikling av samfunnet i Sauda, og utgjøre et betydelig bidrag til det grønne skiftet. Dette er noe jeg har også jeg lyst å bidra til", sier Jan Alne.

Sammen med HUB-koordinator Gunnar André Gauthun, Torfinn Opheim, Ghostavo Halaway, prosjektdirektør Andrew Holmes og Hege Økland, vil Jan bidra til å sikre en god dialog med alle interessenter som påvirkes av Iverson-prosjektet.