Torfinn v4

Torfinn Opheim blir en del av Iverson-teamet

Vi ønsker velkommen Torfinn Opheim i teamet vårt! Torfinn, som er bosatt i Sauda, har lang fartstid fra politikken både som ordfører og stortingspolitiker.

Riktige rammevilkår for produksjon av grønne energibærere er viktig for at vi skal lykkes med vårt prosjekt om å etablere grønn ammoniakk produksjon i Sauda. Videre må også etterspørselssiden være på plass. Idag er fossile drivstoff betydelig billigere enn fossilfrie alternativ. For at våre kunder skal kunne velge grønne alternativ, må prisen på disse være konkurransedyktig med diesel eller tungolje.

– Aktuelle virkemidler for å få fart i det grønne skiftet er såkalte differansekontrakter og strengere utslippskrav, sier Torfinn Opheim som ser fram til å bidra med å sikre de nødvendige rammevilkårene som kan gjøre at Iverson-prosjektet blir realisert som planlagt. Torfinn har de siste årene vært leder for landssammenslutningen for vannkraftkommuner.

– Jeg er svært glad for å få Torfinn med i teamet vårt. Hans erfaring og nettverk er svært relevant for oss, sier Hege Økland som er daglig leder i Iverson eFuels.