DSC06958

Prosjektteamet samlet i Sauda: Vårt storskala prosjekt for grønn ammoniakk er i rute

Denne uken var hele Iverson-teamet samlet i Sauda for å gå igjennom status for vårt prosjekt for storskala grønn ammoniakkproduksjon. – Vi er i rute, sier prosjektdirektør Andrew Holmes. Fabrikken vil ifølge våre planer stå klar i 2027 og skal produsere 600 tonn ammoniakk pr dag.

Et vinterkledd Sauda ønsket teamet vårt velkommen til prosjektsamling. I løpet av de siste månedene har teamet vokst, og nye kollegaer har kommet med i teamet vårt. Prosjektteamet vårt dekker alle tekniske disipliner i prosjektet, og flere av våre prosjektmedarbeidere har verdifull erfaring fra tilsvarende prosjekt fra både prosess- og energiindustrien fra ulike deler av verden. Sammen med våre eksterne samarbeidspartnere og underleverandører, er det over 100 personer som er involvert i dette banebrytende prosjektet. Vi går nå inn i FEED-fasen (Front-End Engineering Design) som vil være viktig for å gi nødvendig kunnskap og informasjon før den endelige investeringsbeslutningen fattes i 2024.

 -Vår grønne ammoniakk vil muliggjøre at deler av skipsfarten kan bli utslippsfri, sier Hege Økland, daglig leder i Iverson. Hun er svært takknemlig for støtten som prosjektet har fått fra lokalsamfunnet i Sauda.