2020 v2.09.18 Hege 004 1

Går over i ny lederrolle for å dekarbonisere skipsfarten

Fra 1.november går Hege Økland over i en ny lederstilling som skal gjøre skipsfarten utslippsfri. Som leder for både Iverson eFuels AS og Hy2gen Norge AS, skal hun lede etableringen av produksjon av grønn ammoniakk i kraftsenteret Sauda.

Hege Økland har over 10 år bygget opp og ledet klyngeorganisasjonen Maritime CleanTech, og har hatt en sentral rolle i utvikling av en rekke samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i den norske maritime klyngen.

Fra 1.november går hun over i en ny rolle, og skal lede etableringen av produksjon av grønn ammoniakk i Sauda. Sauda-prosjektet, også kjent som Iverson E-fuels AS, skal etter planen ha kapasitet i første fase til å produsere 600 tonn ammoniakk pr dag med en elektrolysekapasitet på ca 250 megawatt. Planen er at anlegget skal ytterligere oppskaleres og bli et av de største produksjonsanleggene for grønn ammoniakk i verden.

Økland er tilsatt som leder for Hy2gen Norge AS som er en av tre partnere i Iverson-prosjektet i Sauda. De øvrige partnerne er tradingselskapet Trafigura og et fond som er ledet av Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Til sammen innehar de tre prosjektpartnerne den nødvendige kompetanse og gjennomføringsevne til å løfte et slikt prosjekt.

- Jeg gleder meg til å lede dette prosjektet med disse partnerne som alle har en sterk vilje og evne til å lykkes med å bidra til det grønne skiftet i skipsfarten. Det foregår en storstilt utvikling på skipsteknologisiden for å kunne bruke ammoniakk som drivstoff. Nå gjenstår det å få på plass leveransen av drivstoffet som selvsagt må være karbonfritt, sier Hege Økland.  

Prosjektet vil gi flere hundre arbeidsplasser i Sauda og være en viktig bidragsyter i den grønne industriomstillingen.

I sin rolle som leder for Hy2gen Norge AS vil Økland også vurdere andre lokasjoner i Norge og Skandinavia for tilsvarende satsinger for grønne drivstoff. – Vi vil etablere oss på lokasjoner sammen med lokale og internasjonale samarbeidspartnere der vi ser en vilje til å tilrettelegge for nye grønne industriarbeidsplasser, slik vi ser i Sauda. Å nå klimamålene er viktigere enn noensinne.Det innebærer både enorme investeringer og store industrielle muligheter. Det vil vi være en del av, avslutter Hege Økland.

Om Hy2gen: Om Hy2gen Norge AS: Grunnlagt i 2019 og eies 100 % av Hy2gen AG, Tyskland. Hy2gen AG utvikler, finansierer, bygger og driver anlegg for produksjon av grønt hydrogen og hydrogenbasert e-drivstoff over hele verden. Disse produktene brukes til å skape klimanøytrale og konkurransedyktige drivstoff og industrielle løsninger. De første anleggene bygges i Frankrike, Norge, Canada, Tyskland og USA. Hy2gens mål er å bli markedsleder innen produksjon av grønt hydrogen og grønt e-drivstoff til mobilitet, landbruk og industri. I begynnelsen av 2022 gjennomførte Hy2gen verdens største private emisjon innen grønt hydrogen da Hy24 Mirova CDPQ og Technip Énergies gikk sammen for å gjøre rekordinvesteringer på 200 millioner Euro. For mer informasjon, se www.hy2gen.com 

Om Trafigura: Trafigura ble grunnlagt i 1993 og er en av de største tradingselskapet innen råvarer i verden. Sentralt plassert i den globale forsyningskjeden kopler Trafigura verden med de vitale ressursene den trenger. Gjennom divisjonene våre for olje og petroleumsprodukter, metaller og mineraler og kraft og fornybar energi, tilbyr vi infrastruktur, ferdigheter og et globalt nettverk for å flytte varer fra der de er rikelig til der de trengs mest, og danner sterke relasjoner som gjør forsyningskjeder mer effektive , sikre og bærekraftige.

Trafigura eies av sine ansatte og sysselsetter over 13 000 personer som jobber i 48 land. For mer informasjon, se www.trafigura.com

Om Copenhagen Infrastructure Partners: Grunnlagt i 2012, og er idag verdens største dedikerte fondsforvalter innen fornybare energiinvesteringer og en global leder innen havvind. Fondene forvaltet av CIP fokuserer på investeringer i offshore- og onshore-vind, solenergi, biomasse og energi-fra-avfall, overføring og distribusjon, reservekapasitet og lagring, Power-to-X og avansert bioenergi.

CIP forvalter ti fond og har til dags dato samlet inn ca. 19 mrd Euro til investeringer i energi og tilhørende infrastruktur fra mer enn 135 internasjonale institusjonelle investorer. CIP vil akselerere sin rolle i den globale energiomstillingen og har som mål å ha 100 milliarder euro under forvaltning i grønne energiinvesteringer innen 2030. CIP har omtrent 350 ansatte og kontorer i København, London, Hamburg, Utrecht, New York, Tokyo, Singapore, Seoul, og Melbourne. For mer informasjon, se www.cip.dk